Ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenie terminowe – to produkty, które chronią twoje życie. Świadczenie wypłacane jest w przypadku śmierci. W trakcie trwania umowy. Ustaloną w umowie sumę ubezpieczenia otrzymuje wskazana przez Ciebie osoba. Umowę podstawową na życie można rozszerzyć o umowy dodatkowe.

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie – to produkty ochronne dające możliwość jednoczesnego inwestowania oszczędności i zapewnienia ochrony najbliższym. Umożliwiają Ci samodzielne decydowanie o charakterze polisy – czy ma być to produkt bardziej ochronny czy inwestycyjny. Szeroki wybór umów dodatkowych pozwala dodatkowo na stworzenie dogodnego pakietu ochronnego.

Ubezpieczenie inwestycyjne – to produkty dla osób poszukujących nowoczesnych i efektywnych form pomnażania kapitału. Dzięki Ubezpieczeniowym Funduszom Kapitałowym masz możliwość długoterminowego powiększania inwestowanego kapitału oraz samodzielnego decydowania o alokacji środków pomiędzy funduszami.
Ubezpieczenia grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie – to produkty ochronne dla pracowników i ich rodzin a także dla osób niezatrudnionych lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W zakres ubezpieczenia wchodzi życie ubezpieczonego i jego rodziny (dzieci, rodzice, współmałżonek), wypadek, leczenie szpitalne, zgon najbliższych.